På Bjørndal i Oslo står det eit buddhisttempel midt i eit byggefelt. Det tok 40 år med loppemarknadar, boksal og pilegrimsturar for å få det ferdig.