Galli har vore ein del av redaktørkollegiet i Christianity Today dei siste 20 åra. I oktober annonserte han at han ville gå av med pensjon ved nyttår.