Det innvandrings- og islamkritiske nettstedet til Human Rights Service (HRS) – rights.no – er et «referansepunkt for hatprat».