- I lys av det skjedde måndag har eg sett fram krav om at ho må bli sleppt ut frå Trandum, fortel advokatfullmektig André Møkkelgjerd til Vårt Land måndag kveld. Han overtok saka til Worku på måndag.