Nyheter

– Trossamfunnene er først og fremst trossamfunn, ikke inkluderingsarenaer. Det er ikke realistisk at et trossamfunn skal kunne hjelpe alle vanskeligstilte i en bydel, sier høgskolelektor ved VID vitenskapelig høgskole, Bjørn Hallstein Holte.

Onsdag disputerte han over en doktorgrad som undersøker trossamfunns innsats for vanskeligstilt ungdom i bydel Søndre Nordstrand i Oslo. Holte mener «trossamfunn for ofte blir tillagt oppgaver som de ikke har forutsetning for å løse».

LES MER: Åtte kirker på Oslo østkant legges ned. – Ungdommene trenger oss, sier prest.

Ikke prioritert