– Trossamfunnene er først og fremst trossamfunn, ikke inkluderingsarenaer. Det er ikke realistisk at et trossamfunn skal kunne hjelpe alle vanskeligstilte i en bydel, sier høgskolelektor ved VID vitenskapelig høgskole, Bjørn Hallstein Holte.