– For de som tror på sjelen er det et naturlig skille mellom menneske og maskin, som kan rettferdiggjøre at bare mennesker har rettigheter, sier Henrik Skaug Sætra, førstelektor ved Høgskolen i Østfold.