Den omstridte flypassasjeravgiften har de siste dagene tatt helt av i Stortinget, og satt innspurten på revidert nasjonalbudsjett på vent.