Siden OKB har administrert medlemsregisteret for hele Den katolske kirke i Norge, har medlemsrotet også rammet Tromsø stift. Der har biskopen, Berislav Grgic, hatt en annen holdning enn OKB. Han har allerede betalt tilbake 2,3 millioner og tilbyr også kommunene i de tre nordligste fylkene tilsvarende sum: