Kraftverket Menighet, tilhørende Frikirken, har vanligvis 110 besøkende på sine gudstjenester. De to siste søndagene har det vært opptil tretten ganger så mange, altså 1400, gjester. Da har gudstjenestene blitt strømmet på internett.