Mens alle ventet på Per Sandberg og Bahareh Letnes i Arendal, stod to syn på ytringsfrihetens grenser mot hverandre på MS Sunnhordland: