Studentar som i haust ønskte å studere teologi, diakoni eller sjukepleie, kunne byrje på éin ny, stor høgskule, VID vitenskapelige høgskole.