Soknepresten i bygda, Reidar Strand, fikk ideen om å ha en gudstjeneste under det tradisjonelle Åpen gård-arrangementet på Trøgstad Bygdemuseum for fire år siden. Da han nevnte ideen for menighetsmedlemmet Leif Larsen, mente Larsen at da måtte de ha en prosesjon i forkant, som var bygda Trøgstad verdig. Valget ble enkelt: Det måtte naturligvis bli veterantraktorer.