Femkroningene vinimportselskapet til Kjersti og Tom Altenborn gir til rusbehandling av narkomane skal administreres av en nyopprettet forening.