– Vi ønsker ikke en ny verdenskonferanse for kvinner og likestilling, for kvinners rettigheter ville sannsynligvis blitt svekket. Dette er en ganske utbredt holdning blant kvinneorganisasjoner og aktivister som følger med på FN og ser hva som skjer på innsiden, sier Gro Lindstad, daglig leder i Forum for kvinner og utviklingsspørsmål (Fokus).