Då utanriksminister Børge 
Brende (H) trong pengar til naudhjelp for syriske krigsoffer, tok han straumen til ei mayabygd 
i Guatemala.