– Det har utvilsomt blitt vanskeligere å stå for et tradisjonelt syn på ekteskapet ute i media og i
offentligheten, sier biskop i Bjørgvin, Halvor Nordhaug.