– Det vi vet er at søndag klokken 6:40 på Salomonøyene, hadde vi en ulykke med to av våre ansatte. De ble umiddelbart fraktet til sykehus, hvor de ble erklært døde, sier Per Håkon Breivik, leder for humanitær mine- og eksplosivrydding i Folkehjelpen.

De to omkomne var britiske Stephen Atkinson og australske Trent Lee. Begge skal ha vært dedikerte og profesjonelle i sitt yrke. Atkinson hadde jobbet for Folkehjelpen i mer enn tjue år og var prosjektleder på Salomonøyene.

Breivik forteller at Folkehjelpen nå er en organisasjon i sorg.

Skulle kartlegge eksplosiver

– Vi har måttet bruke våre krisehåndteringsprosedyrer. Vi har varslet de ansattes familier og ivaretar de andre ansatte som er på Salomonøyene. Vi bistår også politiet med etterforskningen.

Norsk Folkehjelps prosjekt på Salomonøyene er å bistå de lokale myndighetene med å kartlegge eksplosiver fra andre verdenskrig.

– Ulykken var forårsaket av en eksplosjon i hjemmet til de to medarbeiderne. Det er uklart hvorfor de hadde eksplosiver i sin private residens.

Breivik forteller at det generelt sett er få ulykker i denne sektoren, men at skjer i blant, men da i felt.

– Det er svært uheldig at dette skjedde i deres bolig. Hva slags eksplosiver som gikk av vet vi ikke ennå, men med tanke på hva de jobba med, så har de nok tatt med seg noe hjem.

Breivik sier at det er for tidlig å konkludere med hva som har skjedd.

I en pressemelding skriver organisasjonen at frakt av eksplosiver inn i bebodde områder og oppbevaring av slike gjenstander i boliger ikke samsvarer med internasjonale standarder eller Norsk Folkehjelps interne standardiserte operasjonelle prosedyrer og krav.

«Det er kun det nasjonale politiets eksplosivryddere som er autorisert til å sikre, flytte og kvitte seg med udetonerte eksplosive etterlatenskaper i landet», skriver de i pressemeldingen.

Dagbladet omtalte ulykken først. 

– Dedikert personell

Nå er Folkehjelpen opptatt av å verne om sine ansatte, de omkomnes familier og deres ettermæle.

– Dette var ekstremt høyt kvalifiserte arbeidere og folkehjelpen jobber etter internasjonal standard. Vi snakker om utrolig dedikert personell, som har omkommet under tragiske omstendigheter. Det er et sjokk at vi må akseptere omstendighetene sånn som de er.

– Hva skjer videre med Folkehjelpens arbeid på Salomonøyene?

– Akkurat nå er det suspendert, i påvente av klarsignal fra myndigheter og politi om at vi kan fortsette arbeidet uten at det påvirker etterforskningen. Videre var de to sentrale i vårt arbeid der. Med tanke på dagens reiserestriksjoner er det vanskelig å videreføre prosjektet, men vi gjør alt vi kan for det.

 

LES MER:

Milliarder i norsk støtte til humanitær innsats og beskyttelse

Norsk Folkehjelp om Beirut: Folk er i panikk for om eksplosjonsrøyken er giftig