Nyhet

Kartleggingen Justisdepartementet bestilte er klar:

Ordningen med humanitær støtte til reisende EØS-borgere som tigger i Norge, bidrar ikke til økt tigging i norske gater.

Konklusjonen leveres av to ­forskere fra Oslo Met som har gått grundig inn i ordningen som ble etablert av Stoltenberg-regjeringen, og videreført av Solberg-
regjeringen. Posten på statsbudsjettet bærer navnet Tilskuddsordningen for humanitære tiltak til tilreisende EØS-borgere som tigger, og 
forvaltes av Justisdepartementet.

Støtteordningen var et politisk kompromiss i den ­rødgrønne ­regjeringen, og første utdeling fant sted i 2013. Det er i hovedsak frivillige organisasjoner som etter søknad får penger til ulike tiltak (se egen sak), men kommuner og fylkeskommuner kan også søke.