Det er første gang en nasjonal domstol har behandlet en sak om sexslaveri under en væpnet konflikt i landet der overgrepene foregikk. Den historiske dommen falt natt til lørdag norsk tid, da en tidligere offiser, Esteelmer Reyes Girón og en tidligere militærkommissær, Heriberto Valdéz Asij, ble dømt for grove forbrytelser under borgerkrigen.