Avskjedsbudsjettet til utenriksminister Børge Brende er i rene kroner svært høyt. Dessuten vil enda færre av bistandskronene neste år gå til utgifter for flyktninger i Norge.