På et redaksjonsmøte 14. januar 2011 hadde flere av medarbeiderne i Teknisk Ukeblad hørt om at politiet hadde arrestert Maria Amelie for å sende henne ut av Norge. Få timer etter møtet tilbød Teknisk Ukeblad fast jobb. Saken endte med en egen instruks fra Justisdepartementet, som gjorde at Amelie igjen fikk opphold i Norge få måneder senere.