– Biskopene må selvfølgelig tåle kritikk, men mye av kritikken har til dels fremstått som usaklig og urimelig, sier Arnfinn Eng, kapellan i Ris menighet.