Ærbødighet for livet bør være rettesnoren i verden, skriver kristne svenske ledere i et debattinnlegg i Aftonbladet. Bak initiativet står pastor Stefan Swärd. 91 personer, de fleste pastorer eller prester fra ulike kristne samfunn, skriver i dag under på ett og samme budskap; at svensker bør ha samvittighetsfrihet.