Det er de svenske mediene Aftonbladet og Kyrkans tidning som har avdekket de uortodokse innkjøpene i ledelsen i Kyrkans Akademikerförbund (KyrkA). KyrkA er fagforening for akademikere i Svenska kyrkan, og både biskoper og prester er organisert der.