– Regjeringskrisen skyldes en ubønnhørlig politiske logikk, sier valgforsker Svein Erik Tuastad.