– SV mener at dagens praksis med at nemndene forlanger frammøte må endres, så her følger vi klageren fullt ut. Det er en ekstra belastning å måtte møte i en nemnd når man ønsker abort, sier kvinnepolitisk leder Åshild Pettersen.