I dag er det duket for ny, lukket høring om terrorsikring i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. I kjølvannet av den forrige åpne høringen i august, har SV i flere runder denne høsten stilt oppfølgingsspørsmål til regjeringen om arbeidet med å sikre samfunnsviktig infrastruktur og bygg mot terrorangrep.