Nyhet

SVs landsstyre går inn for aldersgrense på 15 år for rituell omskjæring av gutter. Vedtaket ble gjort på partiets landsstyremøte lørdag, med 18 mot 16 stemmer. Dette til tross for at partiets lederkvartett gikk imot forslaget.

– For meg handler dette om at den jødiske minoriteten har gitt klart uttykk for at de oppfatter aldergrense som en stopper for jødisk kultur og praksis, sier nestleder Kirsti Bergstø.

Stor uenighet

Omskjæringsspørsmålet har ikke vært noen enkel sak innad i SV. Blant dem som gikk inn for aldersgrense er helsepolitisk talsperson Nicholas Wilkinson og SU-leder Andrea Sjøvoll. Argumentene for har gått på barns rett til ikke å bli utsatt for irreversible inngrep, uten mulighet til medbestemmelse.