Ropa ljoma utanfor De Kuip i Rotterdam, heimebanen til fotballklubben Feyenoord, i det spelarbussen til Ajax kom til kampen: