– Vi har vært veldig klar over at vi ville ha flere år med underskudd før overskudd kunne påregnes, men vi beregner underskuddet vårt til å ligge flere millioner under summeringen til Utdanningsdirektoratet, sier Leif Kåre Kolnes, rektor ved Kristen videregående skole Haugalandet (KVH).