Hvert år legger pasienter og pårørende igjen hundrevis lapper med bønner i en egen bønnekrukke i kirkesalen til Stavanger Universitetssjukehus. Nå har tidligere sykehusprest Leni Mæland analysert innholdet i 888 av tekstene.