Fylkesmannen i Rogaland mener helsemyndighetenes ønske om handel på flere dager må lyttes til. Derfor varsler fylkesmann Lone M. Solheim at de fortløpende vil vurdere søknader fra andre dagligvarekjeder som ønsker å holde sine butikker søndagsåpne.