I hvert valgår samler avisredaktøren hundrevis til den kristenkonservative mønstringen Oslo Symposium. Foran neste valg vil han nok en gang invitere Listhaug til samlingen og la symposiet bli oppmarsj for fortsatt blå regjering.