Ho er sjukepleiaren og helsepolitikaren som blei stortingspresident. Frå Stortingets mest staselege kontor har Tone Wilhelmsen Trøen (H) overoppsynet med dei 168 andre folkevalde lovgjevarane. Vanlegvis pleier ikkje presidenten å gå ut med oppmodingar i einskilde politiske saker.