Under stortingsbehandlingen av statsbudsjettet i fjor høst gikk alle partiene minus Høyre og Frp inn for at «regjeringen følger opp en sterk norsk tradisjon med å gå imot utvanning og liberalisering av hva OECD skal godta borkført som offentlig utviklingshjelp».