Hundre kjente personer fra finans- og kulturlivet i Norge skrev lørdag under på et opprop i Aftenposten for å støtte norske jøder. I oppropet ba de toppolitikerne om å ta tak i jødenes situasjon og bidra til holdningsendring.