– Sammenligner vi oss med andre europeiske land er vi blant dem som sysselsetter flest flyktninger, sier Kristian Rose Tronstad, forsker Norsk institutt for by- og regionsforskning (NIBR).