Middelaldersk kristentro er en nøkkelfaktor bak det vi mener kjennetegner dagens vestlige mennesker: Evnen til kritisk tenkning, demokratisk anlagt, med tillit til fremmede. Dette hevder forskerne bak den ferske forskningsartikkelen The Church, Intensive Kinship, and Global Psychological Variation.