Det er ennå ikke tatt stilling til en ny ansvarsfordeling etter at Petter Wille sluttet som spesialutsending for minoriteter ved årsskiftet, opplyser statssekretær Tore Hattrem i Utenriksdepartementet (UD) i en e-post til Vårt Land.