I 2013 bestemte Solberg-regjeringen at Norges bistand skulle bli mer konsentrert og tematisk fordelt. Nå er dommen klar: Antall mottakerland og partnere er kuttet, men konsentrasjonen av bistanden tematisk og geografisk er svak.