– Kirkerådet gir i stor grad tilslutning til Bispemøtets forslag, og vil trolig på møtet i januar gjøre det til sin anbefaling, sier Jens-Petter Johnsen, Kirkerådets direktør til Vårt Land.