Statens advokater startet sin prosedyre under rettssaken om terrordømte Anders Behring Breiviks soningsforhold i Borgarting lagmannsrett tirsdag. Advokat Marius Emberland hos Regjeringsadvokaten startet med å hevde at Oslo tingrett bommet ettertrykkelig i fjor, da staten ble dømt for å ha utsatt Breivik for umenneskelige og nedverdigende soningsforhold.