Fra 2017 blir Praktisk-teologisk seminar (PTS), som til nå har vært en frittstående kirkelig utdanningsinstitusjon direkte underlagt Kulturdepartementets kirkeavdeling, helt og fullt integrert i Det teologiske fakultet (TF) ved Universitetet i Oslo (UiO). Endringen skjer samtidig som Den norske kirke fristilles ytterligere fra staten, noe som blant annet innebærer ansvar for egne økonomiske prioriteringer.