Kan Den norske kirke akseptere at deres prester blir utdannet ved et livssynsnøytralt universitet der de som skal lære dem de praktiske prestefagene ikke trenger å være verken kirkemedlemmer, lutheranere eller kristne?