– Utnevning av biskop er en lang prosess og vi er godt i gang. Men fram til midten av september er det lite jeg kan si, sier stiftsdirektør i Stavanger bispedømme Jorunn Kraft Vistnes til Stavanger Aftenblad.