Så langt i år har det kommet i overkant av 200.000 flyktninger til Tyskland. Kapasiteten er sprengt mange steder. I Dresden bor om lag tusen flyktninger i en provisorisk teltleir i den vestlige delen av byen, skriver den danske avisen Berlinske.