I 2012 satte Normisjon Agder et mål om å etablere mellom 7 og 15 menigheter innen 2022. Denne månen ble målet nådd, da Norkirken Mandal gikk fra å være en Normisjonsforsamling til å bli Norkirken Mandal. Dermed ble Mandal den første byen i Norge med to såkalte Norkirker.