Pew Research Center opererer altså med et antall muslimer i Norge som er hele 50 prosent høyere enn SSB sine tall.