Nyhet

Pew Research Center opererer altså med et antall muslimer i Norge som er hele 50 prosent høyere enn SSB sine tall.

– Jeg kan ikke skjønne at Pew sine tall kan være riktige. De benytter seg oftest av data fra før 2010. Disse er eldre og langt mindre solide enn de vi bruker i vår siste undersøkelse, sier seniorforsker Lars Østby i SSB.

Ny beregning fra SSB

SSB sitt helt nye anslag baserer seg blant annet på svarene fra Levekårsundersøkelsen blant personer med innvandrerbakgrunn i 2016: