Nyhet

«Det er ikkje særleg oppbyggjeleg å forby eit barns morsmål på denne måten. Vi veit at det hadde negativ effekt på mange samiske og kvenske einskildindivid og vi burde ha lært såpass at vi ikkje gjer den same feilen overfor nye grupper med annan språkbakgrunn enn norsk.»

Det skriver professor i språkvitenskap ved Norges arktiske universitet, Øystein Vangsnes, i et blogginnlegg på nettstedet forskning.no.

I innlegget går Vangsnes hardt ut mot en ikke navngitt Oslo-skole. Ifølge en lærer han har snakket med, tillater ikke skolen elevene å snakke andre språk enn norsk, med mindre det er en lærer tilstede som forstår språket. Dette gjelder også utenom læringssituasjoner, som i friminuttene.

I bloggen skriver Vangsnes at han ble både forskrekket, sjokkert og rystet over språkreglene. Han kaller det «fornorskinga i ny innpakning.»