Nyheter

Det endelige vedtaket ble sterkt moderert, men debatten om innholdet i den aktuelle resolusjonen ble til nok et følelsesladd landsmøteoppgjør om narkotika i det alternative, grønne partiet.

Erfarne partifolk stemplet fremstøtet til Grønn Ungdom som farlig for Miljøpartiet De Grønne (MDG).

– Jeg sliter med å komme hjem til mine foreldre og mine barn om denne uttalelsen vedtas, advarte Erlend Kristensen fra Rogaland.

– Dette er en fantastisk mulighet til å markere oss mer progressive enn Venstre, som nylig stemte ned en lignende resolusjon, sa Christine Evjen fra Oslo i det som utviklet seg til en polarisert debatt.